اخبار عاجل - خبر عاجل

عاجل اخبار عاجل

‎نبض Nabd

عاجل اخبار عاجل

عاجل اخبار ‎نبض Nabd

عاجل اخبار خبر عاجل

عاجل

عاجل اخبار خبر عاجل

عاجل اخبار ‎نبض Nabd

عاجل اخبار عاجل

عاجل اخبار خبر عاجل

عاجل اخبار ‎نبض Nabd

‎نبض Nabd

عاجل اخبار خبر عاجل

‎نبض Nabd

عاجل

این حادثه زمانی صورت گرفت که افراد پولیس در یک محل بازرسی مصروف انجام وظیفه بودند.

  • اردوی ترکیه میگوید: ساعت چهارو نیم عصر دیروز یک موتر نظامیان در نزدیک یک اشاره ترافیکی توقف کرده بود که هدف انفجار قرار گرفت.

خبر عاجل

طالبان مسلح در این باره تا حال چیزی نگفته اند.

  • به گفتهء مقام ها، هلیکوپتر دیروز در منطقه تحت کنترول داعش در جنوب شهر فلوجه سقوط داده شد.
2022 encompassinc.co